Skip to main content

Google’s Consent Mode blijft een belangrijk onderwerp, vooral omdat het vanaf 2024 verplicht wordt om Consent Mode te implementeren als een website of app gegevens verzamelt voor publieksopbouw of remarketing met Google’s advertentiediensten.

Met Google Consent Mode V2 zijn de grootste updates twee nieuwe toestemmingssignalen: ad_user_data en ad_personalization, evenals een herzien URL-schema voor het doorgeven van toestemmingstoestanden aan Google’s diensten.

In deze blog zullen we dieper ingaan op alles wat je moet weten over Google Consent Mode V2.

Wat doet Consent Mode V2?

Consent mode wordt ingezet om te bepalen hoe Google mag omgaan met de gegevens van de bezoekers van je website, en dit geldt ook voor al je andere platformen. Op deze manier sluit je aan bij de privacyverwachtingen van je bezoekers.

Met de introductie van consent mode V2, een geavanceerdere versie, zorg je ervoor dat je geen belangrijke conversiemetingen mist. Lees verder om te ontdekken welke verdere invloed dit heeft op jouw werkzaamheden.

Deze benadering om analytische gegevens en advertentie-signalen van gebruikers die geen toestemming hebben gegeven te verzamelen, is gebaseerd op het principe van het vermijden van toegang tot de browseropslag. Hierdoor worden cookies die persoonlijke informatie bevatten (zoals online identiteiten) niet door Google’s diensten gebruikt, maar worden er in plaats daarvan tijdelijke, willekeurige identificatiecodes ingezet.

Data waarvoor geen toestemming is verkregen, wordt niet direct getoond in de rapportages van Google. In plaats daarvan ondergaan deze gegevens een proces van modellering, waarbij ze worden gevormd om te lijken op legitieme data die verzameld zijn van gebruikers die wel toestemming hebben gegeven.

Wat is nieuw in Consent Mode V2?

In V2 worden de oorspronkelijke Consent Mode-signalen (ad_storage voor advertentiecookies en analytics_storage voor analytische cookies) aangevuld met twee extra signalen:

 • ad_user_data: stemt de gebruiker in met het gebruik van zijn persoonlijke gegevens voor advertentiedoeleinden?
 • ad_personalization: stemt de gebruiker in met het gebruik van zijn gegevens voor remarketing?

Google_Consent_Mode_V2

Consent Types

In tegenstelling tot ad_storage en analytics_storage, hebben deze geen functionele impact op hoe de tags zich op de site zelf gedragen. Het zijn extra parameters die met de pings naar de Google-diensten worden verzonden, ontworpen om deze diensten te instrueren over hoe gebruikersgegevens kunnen worden gebruikt voor advertenties.

Dus terwijl ad_storage en analytics_storage kwalificaties zijn voor gegevens (aangezien ze bepalen welke identifiers met de pings worden verzonden), zijn ad_user_data en ad_personalization instructies voor Google-diensten over hoe de gegevens te verwerken.

Consent Mode heeft aanvullende, meer geavanceerde instellingen zoals ads_data_redaction, die het doorgeven van klikidentifiers of decoraties van derden op de advertentiestromen voorkomen. Daarnaast zijn er instellingen zoals allow_ad_personalization_signals die ook bepalen welk type gegevens Google’s advertentiediensten kunnen benaderen. Als er een conflict is tussen deze instellingen en Consent Mode, wint de “strengste” instelling in het voordeel van gegevensbescherming.

Google Consent Mode biedt twee implementatieniveaus – Basis en Geavanceerd.

Basisimplementatie van Consent Mode V2

Als een gebruiker toestemming geeft voor cookies, functioneert de website normaal, met het activeren van alle tags en het verzamelen van volledige data. Als een gebruiker geen toestemming geeft, wordt er geen data verzameld en worden er geen cookieless pings verzonden. Dit is vrij eenvoudig, maar beperkt de dataverzameling aanzienlijk als gebruikers geen toestemming geven.

Om Basis Consent Mode te implementeren, moeten website-eigenaren:

 • Een Consent Management Platform (CMP) instellen om gebruikerstoestemmingen te beheren.
 • Hun website zo configureren dat, wanneer een gebruiker cookies afwijst, Google Analytics 4 (GA4) tags of vergelijkbare tags niet worden geactiveerd.
 • Een toestemmingsvlag integreren om de beslissing van de gebruiker over toestemming aan Google te communiceren.

Geavanceerde Implementatie van Consent Mode V2

Dit biedt een genuanceerdere aanpak. Zelfs als gebruikers geen toestemming geven voor cookies, staat het anonieme, cookieless pings naar Google toe voor modelleringsdoeleinden. Dit stelt websites in staat om enig niveau van data voor Google Ads en GA4 te herstellen, zelfs zonder gebruikerstoestemming.

Bij Geavanceerde Consent Mode omvat de implementatie:

 • Gebruik van een CMP voor het beheer van gebruikerstoestemmingen.
 • Configuratie van de website zodat GA4 cookies niet worden ingesteld als toestemming wordt geweigerd, maar een toestemmingsvlag wordt doorgegeven aan Google.
 • Het verzenden van cookieless pings naar Google voor datamodellering.

Meer een vereiste dan een optie

De Digital Markets Act (DMA) en Google Consent Mode V2 zijn nauw met elkaar verbonden, vooral in de context van digitale advertenties en privacyregelgeving. Deze wetgeving vereist dat “poortwachters” zoals Google expliciete toestemming verkrijgen voor het verzamelen en gebruiken van persoonlijke data van Europese burgers. Als reactie hierop en andere privacyregelgevingen heeft Google zijn Consent Mode bijgewerkt naar versie 2, waardoor het verplicht is voor adverteerders die Google Ads willen gebruiken voor remarketing en auto-bieden.

Het is essentieel voor adverteerders en uitgevers, vooral in de Europese Economische Ruimte (EER), om te zorgen voor naleving en het behoud van de kwaliteit van hun publiek en meetgegevens in Google Ads. Zonder de implementatie van Consent Mode V2 wordt er na maart 2024 geen data over nieuwe EER-gebruikers vastgelegd door advertentieplatformen zoals Google Ads en GA4, wat een aanzienlijke impact heeft op advertentiestrategieën en effectiviteit. Onderstaand zie je een afbeelding met wat er straks niet meer kan als je deze regelgeving niet naleeft.

Google_Consent_ModeV2_Google_Ads

Cookiebanner met de Google Consent Mode V2

Om Google Consent Mode V2 te gebruiken, is het noodzakelijk om een cookiebanner te hebben. Dit betekent dat je een CMP moet hebben of krijgen die in lijn is met de normen van Google, evenals de GDPR en de e-privacyrichtlijn. De functionaliteit van Consent Mode V2 is afhankelijk van de taal van de banner die in overeenstemming is met Google’s normen voor naleving.

Hoe het werkt: wanneer een gebruiker toestemming geeft, communiceert de cookiebanner dit aan Google via de Google Consent Mode, waardoor normale gegevensverzameling mogelijk is. En omgekeerd: als toestemming wordt afgewezen, vermindert Google de gegevensverzameling van die gebruikers. In dit scenario gebruikt Google conversiemodellering, die machine learning gebruikt om verbanden te leggen tussen gebruikersinteracties en conversies.

Consent Mode V2 en Server-Side Tagging

Google Consent Mode is vereist voor zowel browser- als server-side tracking. Het is een wijdverbreid misverstand dat server-side tracking de noodzaak van gebruikerstoestemming voor tracking wegneemt, maar dit is onjuist. Zelfs bij tracking aan de serverzijde is gebruikerstoestemming nog steeds noodzakelijk.

Dit is met name relevant onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de EU-richtlijn Gebruikerstoestemming, die expliciete, geïnformeerde toestemming vereisen voor gegevensverwerking en -behandeling.

Bij het integreren van Consent Mode met server-side tracking moet je ervoor zorgen dat de gebruikerstoestemming zowel aan de clientzijde (browser) als aan de serverzijde wordt gerespecteerd. Dit omvat:

 • Het configureren van consent mode in web Google Tag Manager.
 • Het doorgeven van gebruikerstoestemming van de web GTM naar de server-side GTM.
 • Het instellen van server-side tags om de toestemmingsstatus van gebruikers te respecteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat data die naar platformen zoals Google Ads wordt verzonden, de beslissing van de gebruiker over toestemming respecteert.
 • “Geavanceerde Consent Mode” omvat het verzenden van signalen naar Google-diensten van gebruikers die geen toestemming hebben gegeven. Deze praktijk kan de kwaliteit van datamodellering voor GA4 en conversietracking in Google Ads verbeteren. Raadpleeg echter je juridische team over de implicaties van het verzamelen van gegevens van gebruikers zonder hun toestemming.

Moet ik Consent Mode V2 gebruiken in 2024?

Ja, vooral als je in of je sitebezoekers gegevensonderwerpen zijn in de Europese Economische Ruimte.

Op zijn minst zul je in 2024 hoogstwaarschijnlijk Basis Consent Mode moeten implementeren voor al je Google-tags. Het is niet per se een slechte zaak, zelfs als het extra tagging en implementatiebronnen vereist. Aangezien je alleen gegevens verzamelt van gebruikers die toestemming geven, betekent Basis Consent Mode simpelweg dat je deze verleende toestand communiceert aan Google’s diensten met de verzamelde gegevens.

Als je echter Google’s advertentiediensten gebruikt (hetzij rechtstreeks of via Google Analytics 4), kan Consent Mode verplicht zijn.

 • Als je first-party gebruikersgegevens verzamelt, of de Google Ads user_id gebruikt, of Conversions deelt van Google Analytics 4 naar Google Ads, moet je Consent Mode implementeren en de ad_user_data-flag instellen.
 • Als je gegevens verzamelt voor remarketing met Google’s advertentiediensten, moet je Consent Mode implementeren en de ad_personalization-flag instellen.

Voor zover ik weet, vereist conversietracking geen Consent Mode en zou het prima moeten werken zonder. Je zult echter natuurlijk enkele voordelen van conversiemodellering verliezen als je ervoor kiest om Consent Mode niet te implementeren.

Als je Consent Mode wilt of moet implementeren, moet je dit zo snel mogelijk doen, maar in ieder geval voor maart 2024. Consent Mode moet zo vroeg mogelijk op de pagina of in de app-renderflow worden ingezet. Google Tag Manager voor het web heeft een ingebouwde trigger, Consent Initialization, hiervoor.

Wat als Consent Mode niet is geïmplementeerd vóór maart 2024?

Het is waarschijnlijk dat publieksopbouw en remarketingmogelijkheden worden beperkt of zelfs volledig uitgeschakeld voor de gegevens die zijn verzameld van je digitale eigendommen.

Evenzo zullen koppelingen tussen Google Analytics 4 en Google’s advertentiediensten met betrekking tot de bovengenoemde functies ook niet functioneel zijn.

Zoals eerder vermeld, is het nog steeds niet duidelijk of en hoeveel conversietracking zal worden beïnvloed. Omdat het niet afhankelijk is van gebruikersgegevensverzameling vergelijkbaar met publieksgeneratie en remarketing, is het waarschijnlijk dat het in zekere mate zal blijven werken.

In elk geval, als je Google’s analytics- en advertentiediensten wilt gebruiken, raden we je ten zeerste aan om Basis Consent Mode zo snel mogelijk op je roadmap te zetten.

Verandert er iets vanuit een gegevensbeschermingsperspectief?

Wij zijn geen juridisch team en kunnen je hier dus niet goed over adviseren. We weten alleen dat dit belangrijk is en raden het dus iedereen aan.

Om het simpel te houden: er verandert niets. Ervan uitgaande dat je tot nu toe alleen gegevens hebt verzameld van gebruikers die toestemming hebben gegeven.

De gegevens die van deze gebruikers zijn verzameld, zien er vrijwel hetzelfde uit als voorheen – het heeft gewoon het extra “toestemming verleend”-signaal op zijn plaats, en het kan ook expliciete instructies bevatten dat de gegevens kunnen worden gebruikt voor Google’s advertentiediensten.

Onderstaand nog een goede video die meer uitleg geeft over hoe de Consent Mode werkt en wat je ermee kan doen. 

 

Mathias Aaftink

Auteur Mathias Aaftink

Geïntrigeerd door klantgedrag, performance marketing en klantervaring en de manier waarop organisaties daarop inspelen. Met mijn ervaring voel ik me thuis in de wereld van (digitale) marketing en branding. Ik ga nieuwe uitdagingen met veel plezier aan en voel meteen een groot verantwoordelijkheidsgevoel om er een succes van te maken. Projecten waarbij ik mijn ondernemende vaardigheden en mindset kan inzetten geven mij veel energie en dit is waar ik voor u van toegevoegde waarde kan zijn.

Meer berichten van Mathias Aaftink
Open chat
1
👋Do you want to grow together online and achieve great results? 📈 Send us a message on WhatsApp and receive more information!